Allegan High School Bell Schedule


Regular Schedule

7:45-8:44 a.m. – 1st Period
8:49-9:48 a.m. – 2nd Period

LUNCH PERIOD A
9:53-10:50 a.m. – 3rd Period
10:50-11:26 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD B
9:53-10:53 a.m. – 3rd Period
10:53-11:26 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD C
9:53-10:56 a.m. – 3rd Period
10:56-11:26 a.m. – Lunch

11:31 a.m.-12:30 p.m. – 4th Period
12:35-1:34 p.m. – 5th Period
1:39-2:38 p.m. – 6th Period

Tuesday Schedule

7:45-8:31 a.m. – 1st Period
8:36-9:22 a.m. – 2nd Period

9:27-9:57 a.m. – RTI Period

LUNCH PERIOD A
10:02-10:50 a.m. – 3rd Period
10:50-11:26 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD B
10:02-10:53 a.m. – 3rd Period
10:53-11:26 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD C
10:02-10:56 a.m. – 3rd Period
10:56-11:26 a.m. – Lunch

11:31 a.m.-12:30 p.m. – 4th Period
12:35-1:34 p.m. – 5th Period
1:39-2:38 p.m. – 6th Period

Thursday Schedule

7:45-8:44 a.m. – 1st Period
8:49-9:48 a.m. – 2nd Period

LUNCH PERIOD A
9:53-10:50 a.m. – 3rd Period
10:50-11:26 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD B
9:53-10:53 a.m. – 3rd Period
10:53-11:26 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD C
9:53-10:56 a.m. – 3rd Period
10:55-11:26 a.m. – Lunch

11:31 a.m.-12:18 p.m. – 4th Period
12:23-1:10 p.m. – 5th Period

1:15-1:45 p.m. – RTI Period

1:50-2:38 p.m. – 6th Period

Early-Release Schedule

7:45-8:24 a.m. – 1st Period
8:29-9:08 a.m. – 2nd Period

LUNCH PERIOD A
9:13-9:49 a.m. – 3rd Period
9:49-10:25 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD B
9:13-9:52 a.m. – 3rd Period
9:52-10:25 a.m. – Lunch

LUNCH PERIOD C
9:13-9:55 a.m. – 3rd Period
9:55-10:25 a.m. – Lunch

10:30-11:09 a.m. – 4th Period
11:14-11:53 a.m. – 5th Period
11:58 a.m.-12:38 p.m. – 6th Period